Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Mapa strony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Menu główne
Dane główne
Informacje
Akty prawne
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Informacje
Rejony pracy pracowników socjalnych
Pomoc społeczna
Rejony opiekuńcze
Podstawa prawna
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Zasiłek pielęgnacyjny
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie pielęgnacyjne
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
"Za życiem" - jednorazowe świadczenie w wys. 4 tys. złotych
Fundusz alimentacyjny
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Podstawowe dokumenty
Kryterium dochodowe
Dodatki mieszkaniowe
Dodatek energetyczny
Stypendia szkolne
Dożywianie
Usługi opiekuńcze
Świetlica Środowiskowa
Zespół Interdyscyplinarny
Punkt Konsultacyjny Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Karta Dużej Rodziny
Nabory pracowników
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
Zapytania ofertowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inspektor Ochrony Danych Osobowych/RODO
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl