Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl

Dane teleadresowe

Nazwa:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
NIP:835-14-41-165
REGON:005281475
Województwo:łódzkie
Powiat:rawski
Gmina:Biała Rawska
Miejscowość:Biała Rawska
Adres:ul. Mickiewicza 25
Kod pocztowy:96-230
Dyrektor:

Teresa Zielińska

46 815 93 51 wew. 26

teresa5710@wp.pl

Główny księgowy:

Teresa Żuchowska

46 815 93 51 wew. 25

mgopsbr@wp.pl

Podinspektor ds. kadr i płac:

Martyna Słowikowska

46 815 93 51 wew. 25

martyna_kos@op.pl

Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych:

Henryka Stefańska

46 815 93 51 wew. 20

stefanska614@gmail.com

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych:

Anna Bartosiak

46 815 93 51 wew. 21

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

Beata Markiewicz

46 815 93 51 wew. 21

Referent - koordynator usług opiekuńczych:

Anna Bednarska

Referent:

Ewa Koźbiał

46 815 93 51 wew. 22

Pracownik socjalny:

Agnieszka Andruszkiewicz

46 815 93 51 wew. 24

Specjalista pracy socjalnej:

Jadwiga Olszewska

46 815 93 51 wew. 23

Specjalista pracy socjalnej :

Maria Przyłuska

46 815 93 51 wew. 23

Specjalista pracy socjalnej:

Mirosława Szewczyk

46 815 93 51 wew. 24

Starszy pracownik socjalny:

Anna Szymańska

46 815 93 51 wew. 24

Pracownik socjalny:

Jacek Kosut

46 815 93 51 wew. 23

p.o. Kierownik świetlicy - wychowawca:

Ewa Wodnicka

46 815 93 51

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
83 9291 0001 0006 9296 2000 0020

Nr rachunku bankowego dla FA i ZA:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
49 9291 0001 0006 9296 2000 0050

Godziny pracy:

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 16.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30