Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl

Podstawa prawna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - Poz. 182 - Warszawa, dnia 7 lutego 2013 r.
 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej