Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl

Zasiłek pielęgnacyjny

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Brak kryterium dochodowego.

Od czego zależy przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Jak jest wypłacany zasiłek pielęgnacyjny?

Wymagane dokumenty

Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej:

 1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania

  • kopia dowodu osobistego

  • numer konta bankowego

 2. Potwierdzenie niepełnosprawności

  • orzeczenie o niepełnosprawności albo

  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy ze wskazaniem daty powstania niezdolności lub orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów albo

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów

  • WAŻNE! Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności