Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza jest podstawowym komponentem systemu informatycznego spełniającym wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) wydanego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565). Wymagania rozporządzenia dotyczące wdrożenia elektronicznych skrzynek podawczych wchodzą w życie dnia 17 sierpnia 2006 r. Elektroniczna skrzynka podawcza stanowi dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przykazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu dostępnej sieci teleinformatycznej.

 

Adres ePUAP: epuap.gov.pl (/MGOPSBR/SkrytkaESP)

 

 

Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne (Instrukcje i podręczniki).

 

Po wejściu na poniższy adres na platformie ePUAP, należy kliknąć przycisk [Załatw sprawę], zalogować się na swoje konto, w pole znajdujące się w górnej lewej części formularza wpisać „Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej” (całość lub część). Wybrać właściwy podmiot i zatwierdzić.

 

Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów.

Ponadto informujemy, że podane kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej. Do wnoszenia spraw i wniosków  drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2016 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Słowikowska
Ilość wyświetleń: 679
23 marca 2016 12:42 Martyna Słowikowska - Zmiana treści zakładki.
21 marca 2016 09:47 Martyna Słowikowska - Zmiana treści zakładki.
21 marca 2016 09:44 Martyna Słowikowska - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl