Stypendia szkolne

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne

- zasiłek szkolny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2015 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Słowikowska
Ilość wyświetleń: 1246
15 stycznia 2015 08:45 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 13:41 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 13:40 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.