Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Od czego zależy przyznanie dodatku?

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

a) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności; b) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2015 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Słowikowska
Ilość wyświetleń: 775
14 stycznia 2015 11:41 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 11:26 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 11:23 (Martyna Słowikowska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl