Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Kto może otrzymać dodatek?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

a)drugi z rodziców dziecka nie żyje

b) ojciec dziecka jest nieznany

c) powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku

Wysokość dodatku to 170 zł miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne, (które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) 250 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.

Wymagane dokumenty

  • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

  • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

  • odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2015 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Słowikowska
Ilość wyświetleń: 813
14 stycznia 2015 11:39 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 11:25 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 11:22 (Martyna Słowikowska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl